Skip to main content

AutomotiveSuppliers

Zakres prac:

  • projekt graficzny,
  • wykonanie szablonu,
  • migracja danych,
  • wdrożenie katalogu dostawców, ofert pracy i szkoleń w oparciu o komponent DJ-Classifieds
  • implementacja systemu do obsługi newslettera,
  • wdrożenie wielojęzyczności,
  • modyfikacje programistyczne komponentów

O projekcie

Powstali w maju 2008 r. jako firma analityczna i consultingowa, ukierunkowani na zakłady produkcyjne sektora motoryzacyjnego w Polsce.

Założyciele firmy związani są z tym sektorem branży samochodowej od wielu lat, w zakresie współpracy z dostawcami oraz przygotowaniu i realizowaniu projektów szkoleniowych.

Firma powstała jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na uruchomienie przedsięwzięcia informacyjnego, które monitorowałby i dostarczałoby bieżących informacji, raportów i analiz dotyczących tego sektora w Polsce, a także w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Swoje usługi kierują głównie do menedżerów przemysłu motoryzacyjnego.